رویداد ها

خانهآخرین رویدادها

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

وبینار آموزشی

در این وبینار آموزشی افتخار داریم با تجربه ای نزدیک به دو دهه در زمینه راه اندازی، مدیریت و توسعه مراکز بازی و شهر بازی در کنار شما عزیزان باشیم.

teemu-paananen-bzdhc5b3Bxs-unsplash

لایو اینستاگرم

این لایو آموزشی مختص افراد 18 تا 25 سال به صورت رایگان است که سرفصل های غیر رایگان درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار و توسعه فردی در یک ساعت تدریس میشود.

alexandre-debieve-DOu3JJ3eLQc-unsplash

همایش آموزشی

مربیان و کارمندان مراکز بازی و سرگرمی بی شک نیاز به آموزش دارند. ما در این وبینار تمامی نکاتی که یک مربی یا کارمند مراکز بازی و خانه های بازی کودکان باید از آن مطلع باشند را مطرح نموده و در نهایت گواهی مربی گری اختصاصی صادر و جهت کاریاربی به مراکز کاریابی معرفی مینمائیم

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

وبینار آموزشی

در این وبینار آموزشی افتخار داریم با تجربه ای نزدیک به دو دهه در زمینه راه اندازی، مدیریت و توسعه مراکز بازی و شهر بازی در کنار شما عزیزان باشیم.

teemu-paananen-bzdhc5b3Bxs-unsplash

لایو اینستاگرم

این لایو آموزشی مختص افراد 18 تا 25 سال به صورت رایگان است که سرفصل های غیر رایگان درباره راه اندازی و مدیریت کسب و کار و توسعه فردی در یک ساعت تدریس میشود.

alexandre-debieve-DOu3JJ3eLQc-unsplash

همایش آموزشی

مربیان و کارمندان مراکز بازی و سرگرمی بی شک نیاز به آموزش دارند. ما در این وبینار تمامی نکاتی که یک مربی یا کارمند مراکز بازی و خانه های بازی کودکان باید از آن مطلع باشند را مطرح نموده و در نهایت گواهی مربی گری اختصاصی صادر و جهت کاریاربی به مراکز کاریابی معرفی مینمائیم